joker gaming
joker gaming joker gaming
slotxo slotxo
pg slot pg slot

ลอยกระทง ประวัติจากหลายที่มา

ลอยกระทง ประวัติจากหลายที่มา
ลอยกระทง ประวัติจากหลายที่มา

ลอยกระทง ประวัติจากหลายที่มา

ลอยกระทง ประวัติจากหลายที่มา วันประเพณีลอยกระทง เป็นเทศกาลของกลุ่มชาติพันธุ์ไทตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เมืองไทย ตรงกับวันขึ้น 15 เย็น เดือน 12 SA Gaming

จารีตนี้ ระบุขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์รวมทั้งขออภัยต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทพเทวดาในคติฮินดู แม้กระนั้นเทศกาลนี้มีร่องรอยหลักฐานย้อนไปถึงจีนและก็ประเทศอินเดียโบราณ ในประเทศประเทศพม่า ใช้ชื่อว่า เทศกาลตาซองได (Tazaungdaing) ในประเทศจีน ใช้ว่า เทศกาลโคมลอย

ประเพณีลอยกระทง

นอกเหนือจากการที่จะเป็นจารีตที่มีคุณค่า ในหัวข้อการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ต่อผู้มีบุญคุณณดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จารีตประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และก็ศาสานาด้วย

ดังเช่น ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาด้วยกัน ทำให้ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน หรือในบางท้องที่ที่มีการทำบุญทำกุศล ก็นับว่ามีส่วนช่วยตกทอดศาสนา และก็ในหลายๆที่ก็นับว่าเป็นจังหวะดีสำหรับการรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติในแม่น้ำลำคลองไปด้วย pg slot

ประวัติความเป็นมา

ประเพณีลอยกระทงเป็นขนบธรรมเนียมโบราณของประเทศอินเดียที่เมืองไทยรับเข้ามาปฏิบัติ แม้กระนั้นไม่ปรากฏหลักฐานกระจ่างแจ้งว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อไร เท่าที่ปรากฏบอกได้ว่ามีมาตั้งยุคจังหวัดสุโขทัยเป็นราชเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคาดคะเนว่า เดิมทีเห็นจะเป็นพิธีการของพราหมณ์ทำเพื่อบูชาพระเจ้าทั้งยังสามหมายถึงพระอิศวร พระนารายณ์ รวมทั้งพรหม

ถัดมาได้ทำตามทางศาสนาพุทธมีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นดาวดึงส์ และก็ลอยโคมเพื่อบูชารอยรอยพระบาท ซึ่งติดตั้งในชายหาดแม่น้ำนัมมทา (แม่น้ำนัมมทา เป็นแม่น้ำที่คู่ขนานกับทิวเขาวินธัย ไหลลงภาคตะวันตกของประเทศอินเดียแบ่งเขตประเทศอินเดียออกเป็นภาคเหนือและก็ภาคใต้)

ตำนานที่หาหลักฐานรับรองไม่ได้ กล่าวไว้ว่าในรัชสมัยบิดาขุนรามคำแหง มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นผู้คิดค้นกระทงขึ้นทีแรก โดยเดิมทีเรียกว่าพิธีจองเปรียง ที่ลอยเทียนเทียน แล้วก็นางนพมาศได้นำดอกวัวทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนไฟ

ดังปรากฏในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์เอ๋ยถึงพระดำรัสของพระหล่นว่า “แต่ว่านี้สืบไปตรงหน้า ตามลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลระบุนักขัตฤกษ์ วันพระจันทร์เต็มดวงเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชารอยเท้านัมมทาแม่น้ำตลอดกัลปาวสาน slotxo

แต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่ายุครัตนโกสินทร์ตอนแรก โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการผลิตกระทงแบบต่างๆในยุครัชกาลที่ 1 แล้วต่อจากนั้นในยุครัชกาลที่ 2 ได้เปลี่ยน จากวิธีการทำจากดอกบัว ฯลฯกล้วยเพราะว่าดอกบัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วหายากแล้วก็มีน้อย ก็เลยใช้ต้นกล้วยทำแทนแล้วมองไม่สวยก็เลยใช้ใบโคนงมาพับแต่งกระทั่งงามตกทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

ความศรัทธาแหล่งกำเนิดมาจากพุทธ

พูดอีกนัยหนึ่งก่อนที่จะพระพุทธเจ้าจะรู้ เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธ ได้ประทับอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ใกล้แม่น้ำเนรัญเฒ่า กาลวันหนึ่ง นางสุชาดาอุบาสิกาได้ให้หญิงรับใช้นำข้าวข้าวทิพย์ (ข้าวกวนหุงด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อย) ใส่ถาดทองคำไปมอบให้

เมื่อท่านกินหมดแล้ว ก็ทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่า หากวันใดจะเสร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้ถาดลอยทวนน้ำ ด้วยแรงสัตยาธิษฐาน แล้วก็บุญญาภินิหาร ถาดก็ลอยทวนน้ำไปจนกระทั่งสะดือสมุทร และจากนั้นก็จมไปถูกขนดหางพระยานาคแพทย์บาดาล

พระยานาคตื่น พอเพียงมีความเห็นว่าเป็นอะไร ก็ประกาศก้องว่า ขณะนี้ได้มีพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นในโลกอีกองค์แล้ว ต่อจากนั้นเทวดาทั้งหลายแหล่แล้วก็พระยานาค ก็พากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งพระยานาคก็ได้ขอให้พระพุทธเจ้า ประทับรอยเท้าไว้บนฝั่งแม่น้ำเนรัญเฒ่า เพื่อพวกเขาจะได้ขึ้นมามอบสักการได้

ท่านก็ทรงเอาอย่าง ส่วนหญิงรับใช้ก็นำความไปบอกนางสุชาดา ครั้นเมื่อถึงวันนั้นของทุกปี นางสุชาดาก็จะนำเครื่องหอม รวมทั้งดอกไม้ใส่ถาดไปลอยน้ำ เพื่อไปนมัสการรอยรอยพระบาทบ่อยๆตลอดมา แล้วก็ต่อๆมาก็ได้แปลงเป็นประเพณีลอยกระทง จากที่มองเห็นกันอยู่ในขณะนี้

ในประเด็นการประทับรอยเท้านี้ บางที่ก็ว่า พญานาคได้ทูลนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปแสดงธรรมเทศน์ในนาคปฐพี เมื่อจะเสด็จกลับ พญานาคได้ทูลขออนุสาวรีย์จากท่านไว้บูชา พระพุทธเจ้าก็เลยได้ทรงอธิษฐาน jokergame

ประทับรอยเท้าไว้ที่ริมทะเลแม่น้ำนัมมทา และก็พวกนาคทั้งหลายแหล่ ก็เลยพากันบูชารอยรอยเท้าแทนท่าน ถัดมาพุทธศาสนิกชนได้รู้ประเด็นนี้ ก็เลยได้กระทำการบูชารอยเท้าสืบต่อกันมา โดยนำเอาเครื่องสักการะบูชาใส่กระทงลอยน้ำไป ส่วนที่ว่าประเพณีลอยกระทงในวันพระจันทร์เต็มดวง เดือน 11 หรือวันออกพรรษา เพื่อฉลองวันเหมือนวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จกลับมาสู่โลกมนุษย์

ข้างหลังการจำพรรษา 3 เดือนในสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อแสดงอภิธรรมโปรดพุทธคุณแม่นั้น ก็ด้วยวันดังที่กล่าวมาข้างต้น เหล่าเทวดารวมทั้งพุทธบริษัท พากันมารับเสด็จนับไม่ถ้วน พร้อมเครื่องสักการบูชา แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้เปิดให้ราษฎรได้มองเห็นสรวงสวรรค์ และก็เมืองนรกด้วยฤทธิ์ของท่าน คนก็เลยพากันประเพณีลอยกระทง เพื่อฉลองรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับคติที่ว่า การลอยกระทงตามเทียน เพื่อไปบูชาพระผมแก้วจุฬามณี บนสรวงสรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น ก็ว่าเป็นเนื่องจากตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จออกบวชที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระผมเมาลีขาด ลอยไปกลางอากาศจากที่ทรงอธิษฐาน พระอินทร์ก็เลยนำผอบแก้วมาบรรจุ

แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนำไปตั้งเอาไว้ภายในจุฬามณีเจดีย์ บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (ตามไฟหมายถึงการจุดเทียน หรือติดไฟในตะเกียง /โคม หรือผาง-ถ้วยดินเผาเล็กๆ) ซึ่งทางด้านเหนือของพวกเรา ชอบมีการปลดปล่อยโคมลอย หรือตะเกียงที่เรียกว่า ว่าวไฟ ขึ้นไปกลางอากาศเพื่อบูชาพระผมแก้วจุฬามณีด้วย

ความเชื่อถือของเมียนมาร์

เรื่องของเมียนมาร์ เล่าว่า คราวหนึ่งในยุคพระผู้เป็นเจ้าโศกมหาราช ทรงมีพระมุ่งมาดปรารถนาจะสร้างเจดีย์ให้ครบ 84,000 องค์ แต่ว่าถูกพระยามารรอกัดกันเสมอ ท่านก็เลยไปขอให้อรหันต์องค์หนึ่งหมายถึงพระอุปปะทุตช่วยเหลือ พระอุประอุตก็เลยไปร้องขอพระยานาคเมืองบาดาลให้ช่วย jokerslot

พระยานาครับผมปาก แล้วก็ปราบพระยามารจนกระทั่งเสร็จ พระผู้เป็นเจ้าต้นโศกมหาราช ก็เลยสร้างเจดีย์ได้เสร็จสมพระมุ่งหวัง ต่อจากนั้นเป็นต้นมา เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 คนทั้งหลายแหล่ก็จะประกอบพิธีประเพณีลอยกระทง เพื่อบูชาคุณพระยานาค

หัวข้อนี้ บางที่ก็ว่า พระยานาค ก็คือพระอุปปะทุตที่อยู่ที่สะดือสมุทร แล้วก็มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์มากมาย ก็เลยปราบมารได้ และก็พระอุประอุตนี้ เป็นที่เชื่อถือของชาวเมียนมาร์ และก็ชาวตะวันตกเฉียงเหนือของไทยมากมาย

ความศรัทธาตามตำราพระพรหมณ์

พิธีการลอยไฟหรือตามโคมไฟนี้ ตอนแรกเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทวดาทั้งยังสามเป็น พระอิศวร พระนารายณ์และก็พรหม เป็นชนิดคู่กับประเพณีลอยกระทง ก่อนที่จะลอยก็ควรมีการตามเทียนก่อน ซึ่งตามหนังสือโบราณประเทศอินเดียเรียกว่า ครั้งขว้างกลุ่มคำ

โดยระบุทางโหราศาสตร์ว่า เมื่อดวงตะวันถึงราศีพฤศจิก ดวงจันทร์อยู่ราศีพฤกษ์เมื่อใด เมื่อนั้นตรงเวลาตามเทียน รวมทั้งเมื่อบูชาไว้ถึงกำหนดวันแล้ว ก็เอาตะเกียงนั้นไปลอยน้ำเสีย Doraemon

ถัดมาพุทธศาสนิกชนมองเห็นเป็นการดี ก็เลยแปลงเป็นการบูชารอยรอยพระบาท แล้วก็การรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังกล่าว โดยมักถือเอาเดือน 12 หรือเดือนยี่เป็งเป็นมาตรฐาน (ยี่เป็งเป็นเดือนสอง ตามการนับทางล้านนา ที่นับเดือนทางจันทรคติ เร็วกว่าภาคกึ่งกลาง 2 เดือน)

เพราะเหตุไรถึงประเพณีลอยกระทง

การลอยกระทง เป็นจารีตที่มีมาแต่ว่าโบราณ แต่ว่าไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ปฏิบัติกันมาแม้กระนั้นเวลาใด เพียงเขตแดนแต่ละที่ ก็จะมีเป้าหมายรวมทั้งความศรัทธาสำหรับเพื่อการประเพณีลอยกระทงต่างๆนาๆ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ก็จะเป็นการบูชาพระผมแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เป็นบูชารอยรอยพระบาทในหาดริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแม่น้ำเนรพุททาในประเทศอินเดีย หรือต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากที่ประทับ เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธแม่

จุดประสงค์ของวันประเพณีลอยกระทง

ยิ่งกว่านั้น ประเพณีลอยกระทง ก็ยังมีจุดประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปปะทุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาอาคมในทะเลลึก หรือสะดือสมุทร บางที่ก็ประเพณีลอยกระทง เพื่อบูชาทวยเทพตามความเลื่อมใสของตนเอง บางที่ก็เพื่อแสดงความขอบคุณมากพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ

แล้วก็ขอโทษที่ได้ทิ้งสิ่งสกปรกลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อคิดถึงบรรพบุรุษที่ตาย หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆและก็จำนวนมากก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนต้องการไปด้วย

พระยาอนุมานราชธน ได้คาดคะเนว่า ปัจจัยที่การลอยกระทง อาจมีพื้นฐานเป็นได้ว่า การลอยกระทงเป็นคติของชาติที่ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งจำต้องอาศัยน้ำเป็นหลัก เมื่อพันธุ์พืชธัญญชาติเจริญงอกงามดี รวมทั้งตรงเวลาที่น้ำเจิ่งท่วมพอดิบพอดี ก็ทำกระทงลอยไปตามสายน้ำไหล เพื่อขอบคุณมากแม่คงคา หรือทวยเทพที่ประทานน้ำมาให้ความอุดมสมบูรณ์

เหตุนี้ ก็เลยได้ประเพณีลอยกระทงในช่วงฤดูกาลน้ำมากมาย รวมทั้งเมื่อเสร็จแล้ว ก็เลยเล่นครื้นครึกด้วยความยินดี พอๆกับเป็นการสมโภชงานการที่ได้ทำว่า ได้สำเร็จและก็รอดมาจนถึงได้ผลแล้ว ท่านว่าการที่ประชาชนพูดว่า การลอยกระทงเป็นการขออโหสิลาโทษ แล้วก็ขอบพระคุณต่อแม่คงคา ก็อาจจะมีเค้าในลักษณะเดียวกันกับการที่ชาติต่างๆ

แม้กระนั้นดึกดำบรรพ์ได้ยินดี ที่ผลิตผลเก็บเกี่ยวได้ ก็เลยได้นำผลิตผลแรกที่ได้ ไปบูชาทวยเทพที่ตนเชื่อถือ เพื่อขอบคุณมากที่บันดลให้การเพาะปลูกของตัวเองได้ประสิทธิภาพที่ดี แล้วก็อุปถัมภ์ผีที่อดๆอยากๆ รวมทั้งการเซ่นสรวงบรรพบุรุษที่ตาย เสร็จและก็มีการสมโภชอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้นเคย

ถัดมาเมื่อมนุษย์มีความรุ่งโรจน์แล้ว การวิตกกังวลทุกข์เข็ญ เรื่องเพาะปลูกว่าจะไม่ได้เรื่องก็ลดน้อยลงไป แม้กระนั้นก็ยังกระทำการเส้นไหว้ จากที่เคยทำมากระทั่งเป็นจารีตประเพณี ก็แค่ต่างก็แก้ให้กับคติลัทธิทางศาสนาที่ตนเชื่อถือ

อาทิเช่น มีการทำบุญสุนทานมากขึ้นในทางศาสนาพุทธ ฯลฯ แต่ว่าที่สุด ก็ยังเหลือแต่ว่าการเล่นสนุกสนานรื่นเริงกันเป็นส่วนมาก อย่างไรก็แล้วแต่ โดยเหตุนี้ข้างต้น การลอยกระทงก็เลยมีอยู่ในชาติต่างๆทั่วๆไป รวมทั้งการที่ไปลอยน้ำ ก็อาจเป็นความรู้สึกด้านจิตวิทยา ที่มนุษย์โดยทั่วไป ชอบเอาอะไรทิ้งไปในน้ำให้มันลอยไป

เพราะเหตุไรกระทงโดยมากเป็นรูปดอกบัว

ในหนังสือตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือตำนานนางนพมาศ ซึ่งเป็นพระสนมเอก ของพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพระตก ที่กรุงจังหวัดสุโขทัย ได้พูดถึงวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองว่า ตรงเวลาเสด็จทัศนาจรสายธาร ตามพิธีในยามค่ำคืน

แล้วก็ได้มีพูดให้บรรดาพระสนมนางกำนัลทั้งหลายแหล่ ตกแต่งกระทงเสริมแต่งดอกไม้ธูปเทียน นำไปลอยน้ำหน้าพระที่นั่ง ในครั้งนั้น ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศพระสนมเอก ก็ได้คิดประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกมุทขึ้น

ด้วยมีความคิดเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษ ที่บานในตอนกลางคืนเพียงแค่ปีละครั้งในวันดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว เหมาะทำเป็นกระทงแต่งโคมไฟ ลอยไปมอบสักการรอยรอยพระบาท ซึ่งเมื่อพระหล่นเจ้าได้ดูมองเห็น ก็พูดถามหาความหมาย นางก็ได้ทูลชี้แจงจนกระทั่งเป็นที่พอเพียงใจ

ท่านก็เลยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า แม้กระนั้นนี้สืบไปข้างหน้าตามลำดับ กษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลระบุนักขัตฤกษ์ วันพระจันทร์เต็มดวงเดือน 12 ให้นำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชารอยพระบาทนัมมทาแม่น้ำ ตลอดกัลปาวสาน ด้วยประการฉะนี้ พวกเราก็เลยมองเห็นโคมลอยรูปดอกบัวปรากฏมากระทั่งตอนนี้ SLOT

อัพเดทล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)