joker gaming
joker gaming joker gaming
slotxo slotxo
pg slot pg slot

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย
แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย ประเทศไทย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติ อันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน และมลายู ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซีย และอ่าวไทย UFABET

ส่วนทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน และประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แบบมีรัฐสภา มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และการปกครองส่วนภูมิภาค จัดระเบียบเป็น 77 จังหวัด

ประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก คือ ประมาณ 66 ล้านคน กับทั้งยังเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ พัทยา, ภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่

ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่นเดียวกับการส่งออกอันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและด้วยจีดีพีของประเทศ ซึ่งมีมูลค่าราว 334,026 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ประมาณใน พ.ศ. 2553 เศรษฐกิจของประเทศไทยนับว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 30 ของโลก

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศไทย ได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 ภาค ซึ่งแต่ละภาค มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกันดังนี้ ภาคเหนือ มีภูเขาสูง โดยจุดสูงสุดคือ ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแห้งแล้ง ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ภาคใต้ ติดทะเลสองฝั่ง มีจุดแคบสุดที่คอคอดกระ ภาคตะวันออก มีชายฝั่งทะเลเรียบขาวและโค้งเว้า และภาคตะวันตก เป็นหุบเขาและแนวเทือกเขา pgslot

โดยทางทิศเหนือของประเทศนั้น ติดกับเมียนมาร์ และลาว ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและเมียนมาร์ ส่วนทิศตะวันออก ติดกับลาวและกัมพูชา และทิศใต้ ติดกับอ่าวไทยและมาเลเซีย

การแบ่งภูมิภาค

คณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แบ่งประเทศไทย ออกเป็น 6 ภาค มีขอบเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เหมือนกับภูมิภาคทาง ภูมิศาสตร์ แต่ขอบเขตของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกแตกต่าง ไปจากภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ดังต่อนี้ สล็อต

ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอิสานเป็นภาค ที่มีขนาดพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของไทย นอกจากพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดแล้ว ยังมีจำนวนประชากรมากที่สุดอีกด้วย ประกอบด้วย 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางภูมิศาสตร์

ภาคกลาง มีกรุงเทพมหานคร และอีก 8 จังหวัด คือ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก มี 9 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว jokergame

ภาคตะวันตก เป็นภาคหนึ่งของไทย ที่มีจำนวนจังหวัดน้อยที่สุด มี 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ประกอบด้วย 14 จังหวัดปักษ์ใต้ทั้งหมด โดยนับจากจังหวัดชุมพร ลงไปจนถึงนราธิวาส

ลักษณะภูมิศาสตร์

ประเทศไทยมีพื้นที่มากถึงประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย (1,910,931 กม.2) และประเทศพม่า (676,578 กม.2) และมีขนาดใกล้เคียงกับประเทศสเปน (505,370 กม.2) มากที่สุด

ประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศ ที่หลากหลายมาก ภาคเหนือ เป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน จุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท์ ณ 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รวมทั้งยังปกคลุมด้วยป่าไม้อันเป็นต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของที่ราบสูงโคราช สภาพของดินค่อนข้างแห้งแล้ง และไม่ค่อยเอื้อต่อการเพาะปลูก jokerslot

แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ำปิง และยมที่ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้ภาคกลาง ได้กลายเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ที่สุดในประเทศ และถือได้ว่า เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ส่วนภาคใต้ เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไทย-มาเลย์ ขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้าน มีจุดที่แคบลง ณ คอคอดกระ แล้วขยายใหญ่เป็นคาบสมุทรมลายู ส่วนภาคตะวันตกเป็นหุบเขา และแนวเทือกเขา ซึ่งพาดตัวมาจากทางตะวันตกของภาคเหนือ

แม่น้ำเจ้าพระยา  และแม่น้ำโขงถือเป็นแหล่งเกษตรกรรม ที่สำคัญเป็นอย่างมาก ของประเทศไทย การผลิตของภาคอุตสาหกรรม การเกษตร จะต้องอาศัยผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวได้จากแม่น้ำทั้งสอง และสาขาทั้งหลาย อ่าวไทยมีพื้นที่ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร รองรับน้ำซึ่งไหลมาจาก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำตาปี ถือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากน้ำตื้นใสตามแนวชายฝั่งของภาคใต้และคอคอดกระ

นอกจากนี้ อ่าวไทยยังเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของประเทศ เพราะมีท่าเรือหลักที่สัตหีบ ถือได้ว่าเป็นประตูที่จะนำไปสู่ท่าเรืออื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาเยือนเสมอ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงาจังหวัดตรัง และหมู่เกาะตามแนวชายฝั่งของทะเลอันดามัน เดลินิวส์

การคมนาคม

การคมนาคมส่วนใหญ่ ในประเทศไทย จะใช้การขนส่งทางบก เป็นหลัก คือ อาศัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทางหลวงสายหลัก ในประเทศไทย ได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท และถนนเพชรเกษม นอกจากนี้ ระบบขนส่งมวลชน จะมีการบริการตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบรถเมล์ และรถไฟ

รวมถึง ระบบที่เริ่มมีการใช้งาน รถไฟลอยฟ้า และรถไฟใต้ดิน และในหลายพื้นที่ จะมีการบริการ รถสองแถว รวมถึงรถรับจ้างต่าง ๆ ได้แก่ แท็กซี่ เมลเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก ในอดีตประเทศไทยเคยมีการคมนาคม โดยใช้รถรางที่มีลักษณะคล้ายรถไฟอีกด้วย

สำหรับการคมนาคม ทางอากาศนั้น ปัจจุบันประเทศไทย ได้เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งถือได้ว่าเป็นท่าอากาศยาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเปิดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เพื่อใช้แทนที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ส่วนการคมนาคมทางน้ำ โดยอาศัยเรือเป็นหลัก ประเทศไทยมีท่าเรือหลัก คือ ท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย และ ท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง Slot

อัพเดทล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)